เกมออนไลน์ คืออะไร

เกมออนไลน์ คืออะไร Esport แข่งDota2 แข่งPubg แข่งROV ReviewGame เกมมือถือ เกมออนไลน์
เกมออนไลน์ คืออะไร Esport แข่งDota2 แข่งPubg แข่งROV ReviewGame เกมมือถือ เกมออนไลน์
เกมออนไลน์ คืออะไร

เกมออนไลน์ คืออะไร คำตอบก็คือ เกมออนไลน์ เป็นการเล่นเกมที่ต้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อหรือเชื่อมต่อในการเล่น โดยต้องมีการลงโปรแกรมก่อนการเล่น ซึ่งเป็นได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์ หรือมือถือสมาร์ทโฟน โดยการเล่นผ่าน Server

โดยผู้เล่นจะต้องถูกเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้ใน Server นั้น ๆ ซึ่งมีทั้งที่ต้องเสียค่าบริการและไม่ต้องเสียค่าบริการ โดยเฉพาะผู้ทีมีอุปกรณ์เป็นของตัวเอง ค่าบริการนั้นจะถูกกำหนดไว้โดยผู้ในบริการแต่ละแห่ง

– การเล่นเกมออนไลน์มีปัญหาอะไรหรือไม่ และปัญหานั้นคืออะไร

เกมออนไลน์ คืออะไร Esport แข่งDota2 แข่งPubg แข่งROV ReviewGame เกมมือถือ เกมออนไลน์
เกมออนไลน์ คืออะไร

โดยเนื้อหาทั่วไปแล้ว การเล่นเกมออนไลน์ในบ้านเราปัจจุบันนี้ ไม่ใช่ปัญหาแต่ควรให้มีการกำหนดอายุของผู้เล่นให้แน่นอนและชัดเจน แต่ปัญหาในการเล่นอยู่ที่การติดเกม เล่นแล้วไม่ยอมเลิก มีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งค่าอินเตอร์เน็ต และชั่วโมงการเล่น และอาจทำให้เสียสุขภาพ และการเรียนการทำงาน มีผลต่อพฤติกรรมของผู้เล่นที่เยาว์วัย ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นปัญหาที่แท้จริงมากกว่า

แต่ในอีกมุมมองหนึ่ง ได้แก่ เกมออนไลน์เป็นจุดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นของเด็ก ๆ เพื่อทักษะในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต นอกจากจะได้ความบันเทิงแล้ว ผู้เล่นยังมีความคิดที่กว้างไกลด้วยการใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้ทั้งเพื่อการเรียน และความรู้อื่น ๆ

ด้วยการติดตามข่าวสารเรื่องเกมที่ตนเองสนใจ และยังเป็นประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีให้เกิดความชำนาญ และคล่องตัวอีกต่างหากซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะตัวของผู้เล่นเท่านั้น

เกมออนไลน์ คืออะไร Esport แข่งDota2 แข่งPubg แข่งROV ReviewGame เกมมือถือ เกมออนไลน์
เกมออนไลน์ คืออะไร

เด็กสมัยใหม่ สามารถที่จะใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้คล่องแคล่วกว่าผู้ใหญ่ หรือเด็กในวัยเดียวกันบางคน เพื่อการเล่นเกมหรือติดต่อสื่อสารกับเพื่อน ๆ ได้อย่างชำนาญ โดยเฉพามื่อเกิดมีปัญหาเรื่องการใช้งาน ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองได้ในขั้นต้น มิต้องไปพึ่งพาช่างซ่อมให้เสียเงินอีกด้วย

หากมองให้ไกลกว่านั้น กระแสของเกมออกไลน์อมจกระตุ้นให้เด็กได้มีการพัฒนาสมอง หรือคิดวางแผนเพื่อผลิตเกมเพื่อธุรกิจในอนาคตก็ได้ใครจะรู้ บางคนใช้การเล่นเกมเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียนได้อย่างฉลาดและลงตัว โดยการเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการผลิตเกม

ทำให้เมื่อสำเร็จออกมาอาจทำงาน หรือเปิดโรงงานเพื่อการผลิตเกมออนไลน์ใหม่ ๆ ป้อนวงการก็ได้ ยกตัวอย่างในต่างประเทศซึ่งผลิตสินค้าส่งออกเรื่องเกมออนไลน์ ได้เงินเข้าประเทศอย่างเป็นกอบเป็นกำ เป็นรายได้เข้าประเทศปีละหลายสิบ หลายร้อยล้านบาท

เด็กไทยก็น่าจะได้รับการส่งเสริมที่ดี ถ้ารัฐบาลมองเห็นในจุดนี้ สักวันหนึ่งในอนาคตเชื่อว่าเด็กไทยต้องทำได้และเป็นที่หนึ่งของโลกก็ได้

#Esport #แข่งDota2 #แข่งPubg #แข่งROV #ReviewGame #เกมมือถือ #เกมออนไลน์

7WORLD7

Recent Post