วงการอีสปอร์ต ดาวรุ่งดวงใหม่

วงการอีสปอร์ต ดาวรุ่งดวงใหม่ Esport แข่งDota2 แข่งPubg แข่งROV ReviewGame วงการอีสปอร์ตในประเทศไทย

วงการอีสปอร์ต ดาวรุ่งดวงใหม่ ประเทศไทยในยุคปัจจุบันที่มีดิจิทัลเข้ามาในชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครที่จะสามารถหลีกเลี่ยงโซเชียลมีเดียได้ ยิ่งเป็นเด็กที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอายุประมาณ 15 ปีขึ้นไปหรือเป็นกลุ่ม Gen-Z ซึ่งวัยรุ่นเจนนี้จะต้องรู้จักเกมออนไลน์อย่างแน่นอน โดยส่วนมากแล้วเมื่อมีเด็กเจนนี้ในครอบครัว ผู้ปกปครองมักไม่ชอบนักหากเด็กในครอบครัวเล่นเกมออนไลน์ เพราะเกมออนไลน์นอกจากจะทำให้เสียเงินและยังเสียเวลา ยิ่งกว่านั้นยังเสียสุขภาพและการเรียนอีกด้วย – สถานการณ์อีสปอร์ตในประเทศไทย          ผลสำรวจของบริษัทเก็บข้อมูลและสถิติทางด้านเกม มีการระบุว่าประชากรถึงหนึ่งในสี่ทั่วโลก มีส่วนร่วมเกี่ยวกับวงการอีสปอร์ตทั้งนั้น ซึ่งมีเม็ดเงินหมุนเวียนในวงการอีสปอร์ตมากถึง 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เลยทีเดียว และมีแนวโน้มที่จะมีเม็ดเงินเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกหลายเปอร์เซ็นต์          สถานการณ์อีสปอร์ตด้านประเทศไทยนั้น มีจุดเริ่มต้นมาจากการแขงขันเกมเมื่อปี 2544 และมีการแข่งขันต่อเนื่องทุกปี และที่สำคัญที่สุดพบว่านักกีฬาอีสปอร์ตนั้นมักจะเป็นเพศชายเสียส่วนใหญ่ และใช้เวลาในการเล่นเกมเฉลี่ย 3 ชั่วโมงในวันธรรมดา 4 ชั่วโมงในวันหยุด และนักกีฬาอีสปอร์ตนั้นยังมีรายได้เฉลี่ยถึง 18,000 ต่อเดือน          จากการสำรวจทำให้เห็นว่า โดยภาพรวมแล้วตลาดอีสปอร์ตในประเทศไทยนั้น มีข้อดีในด้านเศรษฐกิจหลายด้าน เช่น คนรุ่นใหม่ที่เป็นเยาวชนไทยเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในวงการจำนวนเพิ่มขึ้น เช่น นักรีวิวเกม นักพากย์เกม นักแคสเกม หรือนักเขียนโปรแกรม อีสปอร์ตนั้นยังสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนที่เล่นเกมได้อีกด้วย ซึ่งทำให้เยาวชนเล่นเกมได้ถูกวิธี และยังมีโอกาสสร้างรายได้ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกด้วย          แน่นอนว่ามีข้อดีก็ย่อมมีข้อเสีย ซึ่งผลกระทบในเชิงลบนั้นก็เรียกได้ว่ารุนแรง […]